How To Win Turks’ Hearts

Prominent Turkish satirist and comedian Gulse Birsel was just in Europe — this time for five days. She writes how…

The Smell of Vezneciler

Questions following a deadly suicide attack in Istanbul Two weeks ago I was sitting in a small shop in Izmir to…

Turkey, A Nation Divided

In today’s Turkey, there is not one, not two, but at least three major areas that deeply cut society into…

Babək və Əfşinin Müharibələri

Əli ibn əl-Əsirin yazdığı “Əl-Kamil fi-t Tarix” İslam tarixçiliyində ən mühüm əsərlərdən sayılır. Onüçüncü əsrdə yazılmış bu çoxcildlik əsərdə Azərbaycan…

Çaldıran Dersleri

Çaldıran Dersleri Dr. Abbas Cavadi – Hicri 920-ci (1514) ilin yayında Qərbi Azərbaycan vilayətinin şimalında yerləşən Çaldıran düzənliyində Birinci Şah…

Nizami Gəncəvi Kimindir

Abbas Cavadi – Hərdən bir hay küy qopur: Axırda Nizami Gəncəvi üzərində “mülkiyyət haqqı” kimə aiddir? İrana ya Azərbaycana? İranlıydı…

Zahra And Millions Like Her

By Abbas Djavadi — Zahra is a nurse working at the Beheshti Hospital in the central Iranian city of Isfahan.…

Iranians And Jerusalem

By Abbas Djavadi – This coming Friday, September 18, is the “Day of Jerusalem” in Iran. Ayatollah Rouhollah Khomeini, the founder…

An Electoral Coup in Iran

By Abbas Djavadi – It was a night of fundamental change of the Islamic Republic of Iran. It was, however,…