Babək və Əfşinin Müharibələri

Əli ibn əl-Əsirin yazdığı “Əl-Kamil fi-t Tarix” İslam tarixçiliyində ən mühüm əsərlərdən sayılır. Onüçüncü əsrdə yazılmış bu çoxcildlik əsərdə Azərbaycan … More

Çaldıran Dərsləri

Çaldıran Dersleri Dr. Abbas Cavadi – Hicri 920-ci (1514) ilin yayında Qərbi Azərbaycan vilayətinin şimalında yerləşən Çaldıran düzənliyində Birinci Şah … More

Nizami Gəncəvi Kimindir

Abbas Cavadi – Hərdən bir hay küy qopur: Axırda Nizami Gəncəvi üzərində “mülkiyyət haqqı” kimə aiddir? İrana ya Azərbaycana? İranlıydı … More

Xatire: 20 Yanvar 1990

Abbas Cjavadi – 20 janviye (Bakı’da dedikleri kimi 20 yanvar) 1990 günü başlamamışdan 3-4 saat qabaq menim teyyarem Mosko’ya getmeliydi. … More

Azerbaycan Türkcesinin Adlandırılması

عباس جوادی – این مقاله را در سال 1987 به ترکی ترکیه نوشته با تیتر Azerbaycan Türkçesinin Adlandırılması Hakkında Bazı … More